LIDOCAIN 2% 100ML - THUỐC GÂY TÊ GIẢM ĐAU - HANVET

LIDOCAIN 2% 100ML - THUỐC GÂY TÊ GIẢM ĐAU - HANVET

LIDOCAIN 2% 100ML - THUỐC GÂY TÊ GIẢM ĐAU - HANVET