OXYTETRA - ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH DO VI KHUẨN PASTEURELLOSIS NHƯ VIÊM KHỚP, VIÊM MẮT VÀ HÔ HẤP

OXYTETRA - ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH DO VI KHUẨN PASTEURELLOSIS NHƯ VIÊM KHỚP, VIÊM MẮT VÀ HÔ HẤP

OXYTETRA - ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH DO VI KHUẨN PASTEURELLOSIS NHƯ VIÊM KHỚP, VIÊM MẮT VÀ HÔ HẤP