Ruvet Vietnam chuyên tư vấn kỹ thuật chăn nuôi, thú y, dinh dưỡng, khẩu phần cho chăn nuôi động vật nhai lại trâu bò dê cừu. Chuyên cung cấp các vật tư chăn nuôi - thú y, thuốc thú y, dinh dưỡng, thức ăn, máy móc trang trại, máy vắt sữa và phụ tùng, sữa thay thế, hạt giống chăn nuôi, con giống, tinh giống...

RINGER LACTATE 500ML – DUNG DỊCH TRUYỀN TĨNH MẠCH

RINGER LACTATE 500ML – DUNG DỊCH TRUYỀN TĨNH MẠCH

RINGER LACTATE 500ML – DUNG DỊCH TRUYỀN TĨNH MẠCH