VACCINE TỤ HUYẾT TRÙNG CHO TRÂU BÒ - VÔ HOẠT KEO PHÈN

VACCINE TỤ HUYẾT TRÙNG CHO TRÂU BÒ - VÔ HOẠT KEO PHÈN

VACCINE TỤ HUYẾT TRÙNG CHO TRÂU BÒ - VÔ HOẠT KEO PHÈN