VACCINE TỤ HUYẾT TRÙNG CHO TRÂU BÒ (VÔ HOẠT NHŨ DẦU)

VACCINE TỤ HUYẾT TRÙNG CHO TRÂU BÒ (VÔ HOẠT NHŨ DẦU)

VACCINE TỤ HUYẾT TRÙNG CHO TRÂU BÒ (VÔ HOẠT NHŨ DẦU)