Protein trong khẩu phần ăn của bò sữa đến từ đâu?

Protein trong khẩu phần ăn của bò sữa đến từ đâu?

Protein trong khẩu phần ăn của bò sữa đến từ đâu?